Välkommen till Arostomten!

Hej!

På grund av min ålder har jag slutat med alla jultomteuppdrag och slutat köra ångloket Förstlingen II.

Det jag gör i stället är att ta hand om Karins stora mängd av blommor.